Profesionalno, ali sa dušom. Miodrag G. Srbija/Požarevac
Na letovanju sam doživela sve mnogo, mnogo lepše nego što sam i mogla da zamislim. Organizacija i usluga su bili diskretni i ljubazni. Ja jednostavno nemam primedbi, bila sam na ovozemaljskom Raju. Hvala CARPE DIEM TRAVEL!Gordana B.Srbija/Beograd
Vasa usluga I profesionalno angažovanje je na više nego vrhunskom nivou. Kad to kazem mislim pre svega na Gos. Miroslavu jer sam sa njom bio najvise u kontaktu. Sve pohvale !!! Milan S.SAD/Florida
Pre svega da vam se zahvalim na svemu. Sve sjajno. Molim vas da me kontaktirate za 2016 kad budete imali ponudu za Letnju školu joge na Hvaru. Vesna H.Srbija/Beograd
Moja iskustva su odlična.Program koji nam je obezbjedjen sjajan. Druženja sjajna. I da, na kraju saradnja sa vama je odlična. Zahvalna sam Vam što ste se potrudili da mi obezbjedite mjesto. Danijela K. BiH/Banja Luka
Superb support and care from the team at CarpeDiem in Belgrade. Efficient transfers to and from the airport, despite the antisocial hour of my arrival. Wonderful and highly personalised tour of special aspects of the city. It is not often that one is entertained to morning coffee by a princess giving the history and a guided tour of her house. The Durer exhibition was a nice bonus. Then our visit to the mecca of Serbian tennis followed by the brilliant test drive of a Segway. Excellent all round Alastair Forbe

Kursna lista za dan: 27.01.2022.
Valuta Kurs
EUR 117.4333
USD 106.1688
CHF 107.1961
GBP 137.2205

Garancija putovanja

Carpe Diem Travel logo

OSIGURANJE, DEPOZIT I GARANCIJA PUTOVANJA:

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 2.500  eura  i garanciju putovanja za kategoriju licence A 20 u visini od 200.000 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište. Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja broj 2700305 od 01.01.2020. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Kompanija Dunav osiguranje a.d.o., adresa Makedonska br.4, 11000 Beograd, Srbija, info@dunav.com, telefon: +381 11 322 40 01 Polisa broj 2700305 od 01.01.2020. sa važenjem do 01.10.2020.

Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja kao posledice insolventnosti, putnik se može obratiti Kompaniji Dunav osiguranje a.d.o. Beograd na sledeći broj telefona 0800 386 286, ili na mail info@dunav.com   i  nenad.nikolic2@dunav.com  Potpisivanjem ugovora putnik potvrđuje da su mu uručeni Opšti uslovi osiguranja osiguravača Kompanija Dunav osiguranje a.d.o. Beograd i da iste u celosti prihvata. Iscrpljujuća osigurana suma iznosi 200.000 eura i predstavlja maksimalnu obavezu osiguravača. Plaćanje naknade iz osiguranja vršiće se po srednjem kursu NBS.

Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima

Carpe Diem Travel d.o.o.  

koristi kolačiće (cookies) kako bi poboljšao funkcionalnost stranice.

Više o kolačićima pročitajte u Uslovima korišćenja i politici privatnosti.